Avishek Sapkota
Avishek Sapkota

NCC Campus Nepal

IT Engineer at Kathmandu

What Avishek says good and intelligent high education girl accept

Social percentile